3. Projekt Místo a návrh nového webu pro školní klub

  1. Projekt Místo
    1. dokončení webu pro zpravodajství o projektu
    2. dokončení plakátu k prezentaci projektu
    3. publikování úvodních informací o projektu
    4. příprava na natáčení ve druhém týdnu