2. Informujeme o projektu Místo – zadání a příprava

  1. Seznámení s projektem Místo
  2. Rozdělení rolí ve zpravodajském týmu
  3. Příprava jednotlivých týmů, spolupráce s dalšími týmy