18. Tvorba online kurzu – vložení obsahu a aktivit do kurzu a testování

  1. vložení obsahu a aktivit do kurzu
  2. testování s vzorovým účastníkem (studentem/učitelem)