14. Tvorba PLN ze zdrojů ze sociálních sítí

  1. Tvorba vlastní PLN dle zdrojů ze sociálních sítí (Facebook, Twitter, LinkedIn)
  2. Doplnění PLN o další zdroje
  3. Sdílení vytvořených PLN